Toen hij 11 was naar NL meegenomen, nu hij 33 is wordt hij vrijdag uitgezet.

Hoe halen ze het in hun hoofd om een jonge man van 33 uit te zetten die hier al 22 jaar verblijft en gewoon Nederlands is? Lees mee en verbaas je. De bezoekgroep van Occupy Rotterdam is verbijsterd wat er nu gaat gebeuren met de nu nog in het detentiecentrum van Rotterdam verblijvende Aboagye Tengorang. Een gewone Nederlandse jonge man zoals jij en ik, al is hij hier niet geboren.

Door zijn vader in 1995 naar Nederland meegenomen toen hij pas 11 jaar oud was. Zijn vader is inmiddels overleden. Omdat het zijn vader niet lukte om de geboorte-akte van zijn zoon te legaliseren en verifiëren volgens het destijds geldende beleid, werd getwijfeld aan gezinsband. In die tijd werd er nog geen DNA-onderzoek gedaan om de gezinsband aan te tonen. Verder werd volgens het toen geldende beleid de gezinsband als verbroken beschouwd omdat de vader zijn zoon eerst had achtergelaten in Ghana. De vader vertrok later na de gevoerde verblijfsprocedure naar Engeland, waarna er niemand meer was die zich bezighield met het legaliseren van het verblijf van hem. De vader van overleed in 2009. Op woensdag 23 augustus jl. heeft Aboagye Tengorang vernomen dat door de Ghanese & ambassade een LP (Laissez Passer) is afgegeven op basis van een kopie van het Ghanese paspoort van zijn vader waarin Aboagye wordt vermeld. Vrijdag 1 september zal hij worden uitgezet.

Woensdag 30 augustus 2017
Door: Gert-Jan van de Vaate

Aboagye is hier naar school gegaan en alleen omdat hij geen paspoort had en dus geen examen mocht doen kon hij geen diploma verkrijgen. Vervolgens heeft hij zich alle jaren sindsdien in leven heeft weten te houden met allerlei zwarte baantjes als schoonmaker en altijd bleef hij verlangen naar een normaal leven als ieder ander. “Ik ben nu bijna halverwege de dertig”, zei hij tegen Occupy tijdens een bezoekuur, “ik wil nu ook weleens een rijbewijs kunnen halen en in een auto kunnen rijden, zoals alle andere mensen.”

Dat zal in Nederland niet meer gaan gebeuren, ook dat is hem niet gegund. Terwijl Aboagye Tengorang niemand in Ghana kent, zal hij daar zijn toekomst moeten gaan zoeken. Zijn broer en zus verkregen wel een status, omdat ze een partner vonden.

Aboagye verblijft dus nu al sedert 1995 in Nederland en heeft in Nederland onderwijs genoten. Hij heeft de middelbare school gedaan tot de 4e klas. Hij heeft tot de 3e klas havo/vwo gedaan, daarna ging het minder goed (zijn thuissituatie was niet goed) en moest hij naar de Mavo. Hij kon het examen niet afleggen omdat hij geen geldig legitimatiebewijs had, de schoolonderzoeken had hij wel gedaan. Aboagye heeft zich altijd staande weten te houden door illegaal diverse werkzaamheden te verrichten. Hij is nimmer veroordeeld inzake het plegen van een strafbaar feit. Hij heeft Nederland nooit verlaten, hij is volkomen geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Beheerst de Nederlandse taal vloeiend, spreekt Nederlands met een licht Amsterdams accent. Daarnaast is hij sportief, traint (wanneer hij niet in vreemdelingenbewaring verblijft) in een sportschool, om zijn stressvolle situatie mentaal enigszins te kunnen verwerken. Ook is hij religieus en gaat hij naar de Kerk, ook om psychisch nog enigszins in balans te kunnen blijven en de moeilijke omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Hij probeert – ondanks de penibele omstandigheden – positief en actief te blijven. Aboaye heeft in Nederland vrienden en kennissen, ook heeft hij contact met zijn broer en zus die op dit moment in het buitenland verblijven.

In Ghana kent hij niemand.

Als gevolg van het langdurig verblijf in Nederland heeft hij niets en niemand om in Ghana op terug te kunnen vallen. Zijn integratie in de Nederlandse samenleving is vanaf zijn elfde levensjaar aangevangen. Hij heeft aanzienlijk langer in Nederland verbleven dan in Ghana, zijn vormende jaren heeft hij in Nederland doorgebracht. Aboagye heeft zich de Nederlandse cultuur volkomen eigen gemaakt en kan zich een leven in Ghana niet voorstellen. Hij heeft daar geen familieleden of contacten meer. Aboagye spreekt altijd Nederlands, zijn stamtaal beheerst hij nauwelijks.

Uit het verzoek tot herziening, opgesteld door zijn advocate Leonie Sinoo: Vaststaat dat het beleid zoals dat destijds gold m.b.t. legalisatie- en verificatie t.a.v. Ghana per 8 september 2004, Ster. 2004, 127, is afgeschaft door de staatssecretaris. Ook werd later het DNA-onderzoek in het gezinsherenigingsbeleid geïntroduceerd en werd vervolgens niet langer door de staatssecretaris aangenomen dat de gezinsband automatisch als verbroken werd beschouwd na vertrek van de referent uit het land van herkomst (WBV 2014, s 21).De DT & V heeft in het kader van de uitzetting van Aboagye een LP- aanvraag ingediend bij de Ghanese ambassade, op basis van het Ghanese paspoort van de vader van Aboagye. De Ghanese ambassade heeft op 23 augustus 2017 een LP afgegeven op basis van deze kopie van het Ghanese paspoort van de vader van Aboagye, waarin hij vermeld staat. Hiermee is de gezinsband tussen Aboagye en zijn vader vast komen te staan en wordt door de staatsecretaris inmiddels niet meer getwijfeld aan deze gezinsband. Derhalve staat vast dat de aanvraag destijds ten onrechte is afgewezen en dat aan Aboagye naar aanleiding van de op 12 oktober 1995 ingediende aanvraag een verblijfsvergunning verleend had moeten worden. Aboagye meent dan ook dat sprake is van rechtens relevante, nieuwe informatie op grond waarvan tot herziening van de afwijzende beschikking d.d. 16 juli 1996 dient te worden overgegaan.

De afgifte van de LP op basis van de kopie van het paspoort van de vader van Aboagye, waar hij (toen nog minderjarig) in wordt vermeld, bezien in het licht van de beleidswijzigingen in het gezinsherenigingsbeleid hebben plaatsgevonden die sedert het bestreden besluit hebben plaatsgevonden, vormen de aanleiding om tot het inwilligen van het onderhavige herzieningsverzoek over te gaan.

De rechtbank zal zich vandaag of morgen uitlaten over de door advocate Leonie Sinoo aangevraagde spoedvoorziening om de uitzetting te voorkomen.

This entry was posted in Occupy Global, Occupy Nationaal, Occupy Rotterdam News. Bookmark the permalink.