Deportatie Wemimo voorkomen door eigen verzet

Op advies van Occupy wist Seum Wemimo vorige week, eenmaal aan boord gebracht van het KLM toestel, de aandacht van het personeel te trekken met een schreeuw van weerzin tegen de aanstaande deportatie. Eerder wilden zijn begeleiders van de Marechaussee de reisdocumenten niet aan hem tonen. Tijdens zijn schreeuw om aandacht begonnen de twee leden van de Marechaussee hem te slaan en drukten hem met geweld tegen de grond. Er was sprake van een worsteling. Het personeel van de KLM was hier verontrust over. Het KLM personeel weigerde hem mee te nemen en stond er op dat hij door zijn begeleiders van de Marechaussee van boord zou gaan.

Wemimo werd vervolgens teruggebracht naar het Rotterdamse detentiecentrum voor mensen zonder Europees paspoort. Occupy sprak met hem in het weekend dat hij exact 5 maanden gegijzeld wordt gehouden. Hij heeft een week na zijn verzet in het vliegtuig nog steeds een pijnlijke schouder en arm.

Maandag 24 juli 2017
Door: Gert-Jan van de Vaate

Seum wist te vertellen dat voor veel mensen in het detentiecentrum de bevrijding van de gijzeling komt na 5 maanden en 1 week. Als dat ook voor hem zal gelden dan zou hij nu aan zijn laatste week in het migratiegevang begonnen zijn. Wemimo leeft tussen angst en hoop. En dat al sinds april. Hij weet niet meer waar hij aan toe is. De door hemzelf afgedwongen mislukte deportatiepoging van de Dienst Terugkeer en Vertrek was feitelijk de derde poging hem te deporteren. De eerste keer was op 15 april, toen ging zijn deportatie niet door wegens de medische behandeling van zijn knie in het ziekenhuis. De tweede deportatiepoging stond begin mei gepland. Deze deportatie wist zijn nieuwe advocaat te voorkomen toen hij erachter kwam dat Wemimo nog nooit een asielaanvraag had gedaan. En afgelopen week wist hij zelfstandig op het allerlaatste moment in het vliegtuig de deportatie te voorkomen door de aandacht van het personeel op zijn weerstand tegen de deportatie te verwezenlijken.

Deze week zijn er twee rechtszaken voor Wemimo. Een rerchtszaak gaat over zijn opsluiting in het detentiecentrum. Het is te hopen dat de rechter zal gaan inzien dat na 5 maanden en 3 mislukte deportatiepogingen er geen realistisch zicht is op
een snelle uitzetting. De andere rechtszaak is een Hoger Beroep tegen de afwijzing van zijn eerste asielaanvraag. Wemimo is moe van alle spanningen. Zijn hoofd is gesandwiched door de Dienst Terugkeer en Vertrek. De rechtszaken bieden kans op hoop.

Nu hij terug is in het detentiecentrum heeft hij een andere kamer en een andere celgenoot gekregen. Zelfs op zijn kaart om zijn nek staat een nieuwe datum van entree. De dag van zijn verzet tegen de laatste poging tot uitzetting. Occupy is trots op zijn heldhaftige daadkracht. Maar nu lijkt alles opnieuw te beginnen en dat zou onmenselijk zijn. Wemimo heeft teveel spanning moeten verdragen, het mag geen uitputtingsslag gaan worden, vindt Occupy. In het gesprek van afgelopen zondag vertelt Wemimo hoe hij jaren terug niet meer geloofde in de procedures. Ook in Nederland had hij een flink bedrag moeten betalen om in een procedure te geraken, zo’n 600€, een groot bedrag voor iemand die hier niet werken mag. Uiteindelijk werd de procedure niet doorgezet maar was hij wel zijn geld kwijt. Toen geloofde hij niet meer in het Nederlandse asielbeleid en besloot zich hier niet meer voor in te gaan zetten. Tot hij begin dit jaar werd gearresteerd. Toen moest hij wel gaan strijden voor zijn plek in de Nederlandse samenleving.

Als er iets positiefs te melden is over de maandenlange gijzeling in het migratiegevang dan is het dat Wemimo de strijd voor zijn bestaan in de legale wereld weer heeft opgepakt. Hoe lang en duur en moeizaam de procedures ook mogen zijn, hij zal nu doorzetten en niet gaan rusten tot hij een officiéle status van verblijf in Nederland zal krijgen.

This entry was posted in Occupy Global, Occupy Nationaal, Occupy Rotterdam News. Bookmark the permalink.