Occupy stuit op ernstig verzwakte man in detentiecentrum Rotterdam

Opnieuw drijft het detentiecentrum Rotterdam een opgesloten vluchteling naar de rand van leven en dood.

Maandag 16 januari 2017
Door: Gert-Jan van de Vaate

Een week na de eerste ondersteunende actie van 2017 tijdens welke de actiegroep een grote respons vanuit het dc ontketende heeft de bezoekgroep inmiddels meerdere opgesloten vluchtelingen kunnen bezoeken. Maandagmiddag stuitte de bezoekgroep op een ernstig verzwakte man. De man is ziek, heeft een ernstige ziekte onder de leden, krijgt van niemand hulp, leeft in een totaal isolement en is gebroken naar eigen zeggen, hij is op. Dat deze man gedurende zijn verblijf van enige weken in het detentiecentrum met deze gezondheid onder deze omstandigheden zo aan zijn lot wordt overgelaten is ronduit bizar.

Nu zal er gezocht worden naar een goede advocaat voor de man.

De bezoekgroep heeft in haar vijfjarig bestaan al vele mensen in gevangenschap bezocht. De deprimerende omstandigheden hebben op alle ingeslotenen een negatieve invloed maar deze man is er dusdanig ernstig aan toe dat men gerust mag spreken van een in levensgevaar verkerende man. Occupy heeft voor de man geld achtergelaten zodat hij zelf kan kiezen wat hij wilt eten door iets in het interne winkeltje aan te kunnen schaffen naar zijn smaak. Dat hij niet meer enkel afhankelijk is van de summiere smakeloze en voedingsarme kleine magnetronmaaltijd welke hij van de beleidsmakers van het Rotterdamse detentiecentrum dagelijks krijgt aangeboden. Ook heeft Occupy beloofd op zoek te gaan naar een goede advocaat voor hem die het beste met hem voor heeft. Uiteraard zal Occupy de man blijven bezoeken en ondersteunen.

Ondertussen heeft Occupy contact gezocht met medewerkers van Meldpunt Vreemdelingendetentie. Zij zullen contact opnemen met de man en de situatie waarin de man zich bevindt verder onderzoeken. In de 5 jaar dat Occupy deze acties uitvoert en mensen bezoekt trof de bezoekgroep nimmer een man onder zulke slechte gezondheidsomstandigheden aan. Hij heeft een afgeronde technische universitaire studie gedaan, is een intelligente man met een groot hart voor de medemens. Altijd liefde gegeven, behulpzaam geweest en geen strafblad. Maar is dezer dagen uitgemergeld en wanhopig verdwaald in het Nederlandse Asielsysteem.

Er wordt een kaartenactie opgezet. Dat hij gaat ervaren dat er toch nog mensen zijn in dit land die om hem geven overstijgt in dit geval het ‘mooie gebaar’ en kan onderdeel worden van een gezamenlijk plan van mensen met een hart die zich niet herkennen in het huidige opsluitbeleid. Een plan ter wille van de recovery van de man die aan het onmenselijke vluchtelingenbeleid anno 2017 ten onder dreigt te gaan.

This entry was posted in Occupy Nationaal, Occupy Rotterdam News. Bookmark the permalink.