LAATSTE NIEUWS : A. IS VANMIDDAG VRIJGELATEN

Occupy werd aan het begin van de avond, vrijdag 18 april 2014, vanuit het detentiecentrum gebeld door een opgesloten vluchteling. Deze man wist te melden dat halverwege deze middag A. is vrijgelaten. Dat is één dag voor hij zou worden uitgezet naar Afghanistan, nadat hij en zijn gezin, dat wel een verblijfsvergunning kreeg in 2012, 15 jaar de asielprocedure had doorlopen.

Met grote opluchting vernam Occupy Rotterdam dit nieuws.

Occupy Rotterdam is erg blij dat A. nu toch bij zijn vrouw en kinderen in Nederland mag blijven.

Zodra er meer nieuws is zullen we dat hier publiceren.

This entry was posted in Occupy Rotterdam News. Bookmark the permalink.